01 / 11 / 2562

เปิดภารเรียนที่ 2 / 2562

10 / 11 / 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2 / 2562

 

04 / 10 / 2562

นักเรียนยากจนพิเศษ อบรมอาชีพ (การทำวุ้น / ไข่เค็ม)

10 / 10 / 2562

ทัศนศึกษา @ Dream world

29 / 10 / 2562

เตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียน 2 / 2562

 
   
 
 
   
   
   
 
   
 
   
   
14 กุมภาพันธ์ 2560 27 กุมภาพันธ์ 2560  
 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
เลือกประธานนักเรียน  
16 มกราคม 2560 16 มกราคม 2560 24 มกราคม 2560
  กิจกรรมเนื่องในวันคร ประชุมครูกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษากลุ่มที่ 2
04 - 06 มกราคม 2560 12 มกราคม 2560 13 มกราคม 2560
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายสาริกา จังหวัดนครนายก คณะนิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการคุณธรรม กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
02 ธันวาคม 2559    
   
กิจกรรมการดำเนินการ
โครงการตามรอยพระยุคลบาท
   
21 พฤศจิกายน 2559 22 พฤศจิกายน 2559  
 
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง สนามสอบโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  
13 พฤศจิกายน 2559 14 พฤศจิกายน 2559 14 - 16 พฤศจิกายน 2559
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2559 สโมสรไลออนส์ลำลูกกา
อัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ค่ายลูกเสือกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพเครือข่ายที่ 2 ณ ค่ายภูริทัศ สระบุรี
  10 ตุลาคม 2559 31 ตุลาคม 2559  
 
  ทัศนศึกษา จ.กาญจนบุรี  
30 กันยายน 2559    
   
งานทำบุญแลมุทิตาจิต
ครูสุวิมล ตันไชยา
   
10 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559  
 
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันแม่ ก้าวไกล ก้าวไป ด้้วยภาษา  
23 - 24 กรกฎาคม 2559 29 กรกฎาคม 2559  
 
การอบรมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ หลักสูตร การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป วันภาษาไทย  
01 กรกฎาคม 2559 14 กรกฎาคม 2559 15 กรกฎาคม 2559
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พิธีแห่จำนำพรรษา
09 มิถุนายน 2559 21 มิถุนายน 2559  
 
พิธีไหว้ครู โครงการเยาวชนอาสาสมัครเพื่อความมั่่นคง
จังหวัดปทุมธานี
 
08 พค. 59    
   
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2559    
25 มีค. 59    
   
บรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
   
08 มค.59 26 มค.59  
 
งานกีฬาสี และ งานวันเด็ก 2559
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  
01 ธค.58    
   
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558
   
19 พย.58 22 พย.58 25-27 พย.58
การอบรมเพศศีกษา และ การท้องไม่พร้อม
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2558 ค่ายลูกเสือ ณ หัถวุฒิแคมป์
29 ตค.58    
   
โครงการพัฒนาการใฃ้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
   
11 สค.58    
   
กิจกรรมวันแม่และวิชาการ    
01 กค.58 28 กค.58 29 กค.58
พิธีราชสดุดี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย และบำเพ็ญประโยชน
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา วัดบางกุฎิทอง กิจกรรมวันภาษาไทย
11 มิถุนายน 2558 26 มิย. 58 29 มิย.58

พิธีไหว้ครู

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พิธีราชสดุดี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย และบำเพ็ญประโยชน
10 พฤษภาคม 2558 18 พฤษภาคม 2558  
 

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2558

เปิดภาคเรียนที่ 1/2558  
01 เมษายน 2558    
   
บรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี