16 กย.61 : งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง