11 - 13 กพ.62 : กิจกรรมค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษา ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี